Informace pro rodiče a děti ze sboru Zvoneček (1.-3.třídy)

Město Česká Lípa pořádá i letos jarní slavnost „Stavění máje“. V tomto roce se akce bude konat v neděli 29.dubna na náměstí T. G. Masaryka a v dopolední části programu bude vystupovat i náš sbor Zvoneček. Naše vystoupení začne v 10.15 h,, abychom byli včas připraveni, prosím, aby děti přišly v 9.50 h na náměstí před radnici. Náš program včetně příchodu i odchodu má trvat 15 minut, hned po vystoupení bude rozchod.

Moc prosím rodiče, aby dětem umožnili vystoupení a přivedli je na náměstí, víme, že se akce koná v neděli, ale děti moc příležitostí k tomu, aby ukázaly, co se naučily, nemají a většinou rády vystupují na veřejnosti. Prosím, přijďte se na ně podívat. Děkujeme za pochopení.

M. Filipová a J. Doležálková