V rámci celoročního třídního projektu uspořádaly děti z páté třídy soutěž pro své mladší spolužáky.. V hodinách přírodovědy, informatiky, českého jazyka a výtvarné výchovy sestavily model sluneční soustavy, vygenerovaly QR kódy, do kterých ukryly informace o planetách a nakonec vytvořily pracovní listy, pozvánky a plakáty.