Kdo si zpívá – nezlobí!

Milí zpěváci a zpěvačky,

i v letošním roce budeme zpívat ve dvou kroužcích – ve Zvonečku  se budou scházet děti z prvních až třetích tříd, ve Zvonku budou zpívat děti ze čtvrtých až devátých tříd. I letos se budeme připravovat na různá příležitostná vystoupení, kde budeme reprezentovat naši školu i na veřejnosti.

Pravidelné zkoušky jsou vždy ve středu:

Zvoneček  13.30 – 14.00 h,      Zvonek  14.00 – 14.45 h.

Kroužek je bezplatný. První zkouška, na které se budou vyřizovat hlavně organizační záležitosti, bude 12. září.  Pokud zkouška odpadne, budu Vás touto cestou informovat.

Těšíme se, že si ve středu vždy pěkně zazpíváme!

M. Filipová