Stalo se již tradicí, že budoucí prvňáčky a jejich rodiče slavnostně vítá vedení školy spolu se zástupci města Česká Lípa před hlavní budovu školy. Nebylo to  jinak ani v letošním školním roce.

Prvňáčkům se  také představil školní kroužek mažoretek a pěvecký sbor Zvonek se svými vystoupeními. Po slavnostním zahájení  si paní učitelky odvedly natěšené děti a rodiče plné očekávání do pěkně vyzdobených tříd. Ve třídě 1.A zasedlo do školních lavic 25 žáčků s třídní učitelkou Mgr. Jitkou Legezovou, ve třídě 1. B 26 žáčků do třídy 1.C přišlo a v 1.C 21 žáčků.

Dětem , rodičům i třídním učitelkám  přejeme úspěšný školní rok plný pochval a samých jedniček.

Vedení školy.