1. Zastupující třídní učitelka pro letošní školní rok je Mgr. Zdeňka Šumová
  2. Prázdniny a volné dny mají žáci vlepené v ŽK, najdete je rovněž na webu školy
  3. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících naleznete v oddílu O škole
  4. Seznam požadavků na sešity žáci již obdrželi, rovněž rozvrh hodin a stěhování