Bakalová J.  (AJ, Vv)                      ČT 14h  – 15h             kabinet 1. st.

Fišerová M. (AJ, Z)                         PO 14h – 15h              kabinet Tv

Hendrych V. (Inf)                            ČT 14h – 15h              sborovna

Hlinák M. (M)                                   PO 14h – 15h             7.A

Jindrová G. (AJ)                             PO 14h – 15h             uč. č. 1

Kohoutková L. (ČJ)                        PO 14h – 15h             kabinet Čj

Kučera J. (F)                                   PO 14h – 15h             sborovna

Nápravníková A. (Př)                     PO 14h – 15h             sborovna

Šumová Z. (Tvch)                           PO 14h – 15h             kabinet Tv

Zelenková J. (D, VkOb, Vkzd)       PO 14h – 15h              sborovna