1. Třídnické hodiny naší třídy se konají vždy první úterý v měsíci od 13:45 – 14:15

2. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících v oddílu O škole

3. Zastupující tř.uč. pro letošní školní rok ing. Martin Hlinák

4. Prázdniny a volné dny mají žáci zapsané v ŽK