Cvičení v přírodě – Ochrana člověka za mimořádných situací.