Spolupráce mezi naší Tyršovkou a Ostschule v Geře má již mnohaletou tradici – více než 25 let se každoročně na několik dnů schází české a německé děti a poznávají život „u sousedů“. Podnikají společně výlety, učí se společně „ten druhý“ jazyk, vyměňují si dárky – to vše v Geře i v České Lípě.

V letošním roce zamířili nejdříve naši žáci do Německa. 25. – 27. září jsme se vypravili vlakem do Gery. Po příjezdu nás přivítal zástupce vedení školy a poslanec. Potom jsme si prohlédli některá místa ve městě a hlavně jsme prozkoumali jeskyně – sklepení pod velkou částí centra města, které vzniklo již ve středověku na uskladňování piva. Druhý den jsme měli v programu návštěvu koncentračního tábora v Buchenwaldu a města Výmaru. Památník v Buchenwaldu je nově  upraven a na nás všechny velmi zapůsobil. Smutná historie a osudy mnoha tisíců lidí, kteří zde byli vězněni či umučeni, v nás zanechaly nezapomenutelný dojem… Poslední den jsme se sešli ve škole a společně se dvě hodiny učili – němčinu i češtinu, výuku jsme si zpestřili zpěvem. Po obědě následovalo loučení – vyměnili jsme si dárky, někteří i adresy a pak jsme se již vypravili na nádraží a nastoupili zpáteční cestu vlakem. Nerozloučili jsme se nadlouho – naši kamarádi na oplátku k nám přijedou již za měsíc – koncem října!