Díky projektu „Chceme vědět víc“, který financuje Liberecký kraj, můžeme podporovat nadané žáky naší školy. Každoročně se zúčastňují vědomostních soutěží – olympiád z českého jazyka, z cizích jazyků., dějepisu, zeměpisu… a pythagoriád. Často se umísťují na předních místech a úspěšně reprezentují liberecký region. Jsme rádi, že díky takto poskytnutým financím můžeme rozvíjet talent našich žáků a posouvat je vpřed.