Třídnické hodiny probíhají každý první čtvrtek v měsíci během 6. vyučovací hodiny – končí ve 13:20 hod.

L. Kohoutková / tř. uč. /