Vážení rodiče,

i v letošním roce byl schválen příspěvek 200 Kč na žáka, 300 Kč v případě rodiny (více dětí ve škole). Peníze nosí vždy nejstarší sourozenec. Vybrané peníze budou využity následně pro děti (koupení odměn, příspěvky na akce, soutěže apod.).

Prosím o uhrazení peněz do konce prosince. Děkuji, Zelenková, tř. uč.