Za poznáním, za obchodem i za prací – to je téma 48. ročníku Dějepisné olympiády 2018/2019. Děkujeme všem 19 soutěžícím za účast a blahopřejeme nejlepším řešitelům – Kateřině Hadravové, Magdaléně Středové a Matyáši Saidlovi. Všem budeme držet palce v okresním kole!