Dne 23.ledna nám opět odpadne zkouška, tentokrát z důvodu konání pololetní pedagogické rady….. Takže se budeme těšit až na příští týden, že si společně zazpíváme!

Děkuji za pochopení, M. Filipová