Půl rok utekl jako voda a ve čtvrtek 31. ledna dostanou děti své první vysvědčení na druhém stupni. Tento den probíhá výuka následovně:

1. – 4. vyučovací hodina dle rozvrhu

5. vyučovací hodinu se bude rozdávat vysvědčení

konec ve 12:20