Milí rodiče,

na vědomost se dává…

V úterý 16. dubna se tradičně konají čtvrtletní třídní schůzky. Počátek je v 17:00, a to ve třídě 6. B.

Děti mají informaci zapsanou v žákovských knížkách :).

J. Zelenková, tř. učitelka