Exkurze žáků 9.tříd do SRN (Königstein).
Projektový den v 8.B.
Exkurze žáků 7.A a 7.C do SRN (Oyibin).