Po mnoha zájezdech do Velké Británie jsme se v letošním školním roce rozhodli pro změnu a uspořádali jsme zájezd na sever do Skandinávie…

V pondělí 20. května jsme vyrazili od školy směrem k Baltskému moři. Dohromady nás bylo 54. První zastávkou bylo bývalé hansovní město Rostock. Zde jsme podnikli procházku po centru města a po přístavu a po krátké cestě autobusem jsme se nalodili na trajekt, který nás přes noc dopravil do švédského Trelleborgu, nejjižnějšího města Švédska.

Naším prvním místem navštíveným ve Švédsku bylo město Malmo, průmyslové město na jihu, které je po Stockholmu a Goteborgu třetím největším švédským městem a sídlem Malmo University College. Tady jsme poprvé zaznamenali, že Švédi rádi používají k dopravě jízdní kola. Chvíli nám trvalo, než jsme zjistili, že chodec nemá přednost (po pár blízkých setkáních a netrpělivém zvonění cyklistů). Známou dominantou města je moderní věž Turning Torso. V Malmo jsme šli také do přírodovědného muzea, které obsahuje zajímavé expozice zvířat, historie a přírody.

Další zastávkou bylo město Karlskrona, které založil v 17. století král Karel XI. jako námořní základnu, a nyní je přístav s bývalými loděnicemi, obrannými systémy a některé městské budovy součástí světového dědictví UNESCO.

Na konci druhého dne jsme se ubytovali v kempu Haga na ostrově Oland, který se na další čtyři dny stal naší základnou. Ostrov je druhým největším švédským ostrovem a je pro svou unikátní floru zapsán ve fondu UNESCO. S pevninou je spojen šestikilometrovým mostem.

Třetí den jsme vyrazili probádat severní část ostrova: hrad Borgholm, letní sídlo švédské královské rodiny Solliden, nejsevernější bod ostrova s majákem Lange Erik, Sandvik s větrným mlýnem a poslední zastávkou dne bylo opevnění Graborg.

Čtvrtý den jsme brzy ráno vyjeli na cestu do Stockholmu, bohužel cestou začalo pršet a déšť nás provázel až do odpoledních hodin. Autobus nás vysadil v centru a my jsme šli pěšky přes radnici do starého města. U královského paláce jsme měli štěstí na střídání stráží. Ze starého města jsme se přesunuli do muzea Vasa, kde je vystavena švédská válečná loď ze 17. století, která se potopila při své první plavbě a poté přes tři sta let byla na dně moře. Muzeum nabízí jedinečnou exkurzi do námořní historie. Posledním navštíveným místem ve Stockholmu byl Skanzen, kde kromě expozice historie bydlení je i mini zoo a akvárium a historický zábavní park.

Pátý den jsme věnovali jižní části ostrova Oland, kde je unikátní step Alvaret, vyšplhali jsme na nejvyšší vrchol ostrova Rösslösa (57 m.n.m.), navštívili jsme pevnost Eketorp z roku 300 našeho letopočtu a na nejjižnějším bodě ostrova jsme viděli maják Lange Jan a mnoho pozorovatelů ptáků, kteří se zde shromažďují na jaře a na podzim a pozorují migrující ptáky. V odpoledních hodinách jsme ještě měli na programu balení a úklid chatek. Šestý den ráno jsme dali sbohem ostrovu Oland a zanedlouho na Öresundském mostě i Švédsku a za chvíli jsme byli v Kodani. Po klidném a pomalu plynoucím čase ve Švédsku byla

živelná Kodaň opravdovým šokem: byli jsme svědky dvou demonstrací a podle všeho většina obyvatel města v sobotu odpoledne vyrazí do ulic s přáteli za zábavou, a kde nebyli lidé, tam byla kola, těch jsou v Kodani opravdu tisíce a tisíce. Po procházce městem jsme nastoupili na výletní loď a po kanálech jsme objeli velkou část města. Z paluby jsme viděli novou budovu divadla a opery, moderní spalovnu, která má na střeše sjezdovku, lodě dánského námořnictva a samozřejmě také malou mořskou vílu. K té jsme potom došli i pěšky během poslední procházky po Kodani. Ve večerních hodinách jsme se „nalodili“ do autobusu a již jsme jeli domů pouze s krátkými zastávkami. Výlet do Švédska byl velmi náročný, nachodili jsme několik desítek kilometrů, ale viděli jsme spoustu zajímavých míst a ochutnali neobvyklá jídla (např. slané pendrekové bonbony) a myslím, že se sem všichni v budoucnu rádi vrátíme.

Gabriela Jindrová

vyučující AJ