V prvním červnovém týdnu do naší školy přijela inspekce z ČŠI. Jejím úkolem bylo monitorovat, jak probíhá vzdělávání žáků a činnost školy v souvislosti s efektivitou vzdělávací soustavy. Naše škola byla vybrána jako jedna ze dvou škol z celé ČR k pilotnímu šetření ČŠI. Hlavním cílem šetření bylo ověření faktorů, které mají vliv na vzdělávání žáků úspěšných škol.

Víme, že naši žáci při porovnávání s žáky ostatních škol dosahují dlouhodobě nadprůměrných výsledků jak ve znalostních či sportovních olympiádách, tak především při úspěšném přijímání na střední školy. Jsme velice potěšeni, že jsme vnímání jako velmi úspěšná škola. Za to bychom rádi poděkovali všem našim učitelům, kteří odvádějí skvělou práci.  Velké poděkování patří samozřejmě rodičům za podporu, kterou svým dětem poskytují.

Zde si můžete přečíst Poděkování z ČŠI (ve formátu PDF).