Stalo se hezkou tradicí, že budoucí prvňáčky a jejich rodiče slavnostně vítá vedení školy spolu se zástupci města Česká Lípa. Nebylo to  jinak ani v letošním školním roce…

Na nově zrekonstruovaném prostranství před hlavní budovou školy přivítala vřelými slovy naše prvňáčky paní starostka ing. Jitka Volfová. Přivítání zahájil školní kroužek mažoretek a písničku „O Tyršovce“ zazpíval pěvecký kroužek „Zvonek“. Po slavnostním zahájení  si paní učitelky odvedly natěšené děti a rodiče plné očekávání do pěkně vyzdobených tříd.
Ve třídě 1.A zasedlo do školních lavic 22 žáčků s třídní učitelkou Mgr. Monikou Valtovou, ve třídě 1.B 22 žáčků s Mgr. Anitou Pavlíčkovou a do třídy 1.C si Mgr. Michaela Hřebíková odvedla 23 žáčků.
Dětem, rodičům i třídním učitelkám přejeme úspěšný školní rok plný obrazových razítek, pochval a samých jedniček.

Vedení školy.

Autor fotek: Václav Soukup