Děti z 2.A, 3.B a 3.C posílají všem pozdrav ze zasněženého Kořenova.