Vážení, zákonní zástupci žáků, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Vás informuji, že po skončení jarních prázdnin bude škola, školní jídelna, školní klub a školní družina od pondělí 16.3. 2020 do odvolání pro žáky uzavřena. Od 13.3.2020 do odvolání jsou pozastaveny všechny pronájmy. O dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat na webu školy a Bakalářích.

Dále se ruší do konce školního roku všechny soutěže a obdobné aktivity i mimo školu (např. ozdravné pobyty, sportovní soutěže, projektové dny, akademie, výlety atd.)

Mgr. Antonín Lačný
ředitel školy

Kompletní znění Rozhodnutí MZ ČR (ve formátu PDF).
Rodiče dětí mladších 13 let mohou žádat o ošetřovné, škola jim tuto skutečnost potvrdí. Formulář ke stažení je zde

O formulář je možné zažádat elektronicky na email skola@zstyrsceskalipa.cz . Formulář je možné zaslat zpět vyplněný s elektronickým podpisem.

Případně je možné o formulář zažádat po telefonu na čísle 487 829 220.

Podrobné informace České správy sociálního zabezpečení.