Vážení rodiče, pokud máte zapsané děti v naší školní družině a školním klubu, věnujte pozornost této informaci:

Vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti družiny a klubu na dobu neurčitou vás touto cestou informujeme o způsobu placení školného během  přerušení provozu.
S účinností od 1.4.2020 do odvolání nebudou platby školného vybírány.
Hotovostní platby nebudeme přijímat vůbec a pokud máte trvalé příkazy, můžete je ponechat v platnosti. Zadané platby budou po ukončení tohoto stavu (nejpozději v měsíci červenci) vráceny na bankovní účet, ze kterých úhrady přišly.
Dle svého uvážení  můžete také úhrady trvalým příkazem pozastavit

V případě, že bude v měsíci červnu provoz ŠD  a ŠK obnoven, je potřeba s platbou na červen počítat..