Blíží se konec prázdnin a s ním očekávané zahájení nového školního roku. Školní rok 2020/21 bude slavnostně zahájen 1.září 2020 v 7.50 před hlavním vchodem do školy. Zde vás přivítá vedení školy, zástupce zřizovatele města Česká Lípa, paní učitelky a paní vychovatelky.

Třídní učitelky pro budoucí první třídy jsou:

1.A – Mgr. Markéta Martincová
1.B – Mgr. Alena Čapková
1.C  – Mgr.Hana Ezrová

Po zahájení si paní učitelky odvedou děti spolu s rodiči do připravených tříd.

Ukončení první hodiny ve škole se předpokládá v 9:00.

Rádi bychom vás požádali, zda byste přihlíželi ke stávající situaci a respektovali doprovod vašeho prvňáčka do školy maximálně se dvěma dospělými osobami.
V případě nepříznivého počasí budete odvedeni do kmenových tříd, kde budete spolu s dětmi přivítáni zástupcem města Česká Lípa a vedením školy.

Pokud chcete přihlásit dítě do družiny dříve než 1. září, můžete  využít přítomnost paní vychovatelek, a to od středy 26.8.2020 do pondělí 31.8. vždy od 8:00 do 15:00 v budově školní družiny,

Třídní schůzka pro rodiče (bez dětí)  proběhne  hned v úterý 1. září v 15,30 hodin v kmenových učebnách, kde rodičům třídní učitelky předají potřebné informace a sdělí své  požadavky pro zahájení výuky v prvním ročníku .

Z tohoto důvodu není nutné spěchat s nákupem školních pomůcek. Děti obdrží balíček v hodnotě 200, -Kč, jehož součástí je základní vybavení.

Mgr. Lubomíra Hejnová

ZŘŠ