Na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání, stanovuji pro školu následující provozní opatření:

Výuka na 1. i 2. stupni školy bude probíhat pouze distanční formou bez osobní přítomnosti žáků ve škole, dle aktualizovaného rozvrhu.

Školní družina je mimo provoz.

Nadále je možnost individuálních konzultací žáků po domluvě s vyučujícím.

Platí současná pravidla pro poskytování individuálních intervencí a konzultací pro žáky s podpůrnými opatřeními. Termíny se stanovují dle dohody individuálně.

Všichni mají povinnost nosit roušky/ochranné prostředky odpovídající nařízení Ministerstva zdravotnictví po celou dobu pobytu ve škole. Třetí osoby (rodiče a další) vstupují do školy pouze v odůvodněných případech.

Provoz školní jídelny není zakázán. Žáci, kteří se zúčastní distanční výuky a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem.

Výdej obědů:  12,00 – 13,00 hod.