Od 12.4.2021 se budou žáci 1. stupně vzdělávat rotačním způsobem. Jeden týden prezenčně ve škole, druhý distančně doma.

2. stupeň pokračuje v distanční výuce

 

 

 

 

 

 

 

TESTOVÁNÍ:

  • Podmínkou přítomnosti žáků ve škole je negativní antigenní test na Covid 19. Testu se žáci podrobí ihned po příchodu do školy v pondělí a ve čtvrtek. Testování provádí žáci samostatně pod dohledem pedagogických pracovníků.
  • Pokud se žák nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti nebo odmítnutí účasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola však nemá povinnost zajistit distanční výuku.
  • V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti a odchází ze školy pod dohledem zákonného zástupce.

ŠKOLA:

Žáci přichází do školy určeným vchodem v určený čas

Vchod do školy pro žáky 1. stupně:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují nastavená zpřísněná hygienická opatření: pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu –  hodiny Hv bez zpěvu a TV bez větší zátěže – nahrazeno procházkami, drobnými hrami, atd.

Pro všechny žáky v budově školy platí povinnost nosit po celou dobu pobytu ve společných prostorách zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou ústenku) splňující standardy MO MZd, nanoroušku nebo respirátor FFP2 a vyšší.

Prezenční výuka probíhá podle rozvrhu

Po celou dobu pobytu jsou zachovány homogenní skupiny

ŠD v provozu 6,30 – 16,30 hod. – zachovány třídní kolektivy

ŠJ v provozu – výdej dle konce vyučování, dětí 1. stupně jsou automaticky přihlášeny podle svého pobytu ve škole. V případě, že žák nechce chodit do školní jídelny je NUTNÉ obědy odhlásit.

SKUPINOVÉ KONZULTACE:

Od 12. 4. 2021 jsou umožněné dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků, za dodržení režimových opatření a po domluvě s vyučujícím pro:

  • Žáky 9. ročníků pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.  Konzultace jsou možné v čase od 13. 00 do 16.00 hodin (dle domluvy s vyučujícím).
  • Žáky 2. stupně ZŠ se špatným prospěchem (dle domluvy s vyučujícím).
  • Pro skupinové konzultace stačí testování 1x týdně, v případě, že není výuka každodenní a probíhá dva a méně po sobě jdoucích dní.

 

Individuální konzultace jsou možné pro všechny žáky 1. – 9. ročníků po domluvě s vyučujícím. Antigenní testování neprobíhá.

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL METODICKÉ DOPORUČENÍ (PEDAGOGICKÁ ČÁST)

MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19