Od pondělí 3.5.2021 bude na 2.stupni výuka probíhat rotačním způsobem.

V týdnu od 3.5. do 7.5. 2021 docházejí do školy 6. a 8. třídy (7. a 9.třídy mají distanční výuku).

V následujícím týdnu dojde k prohození tříd 2.stupně.

Žáci 1.stupně pokračují ve stávajícím režimu.

Rozvrh hodin pro sudé týdny s platností od 3.5.2021

Rozvrh hodin pro liché týdny s platností od 10.5.2021

 

 

 

 

 

 

TESTOVÁNÍ:

 • Podmínkou přítomnosti žáků ve škole je negativní antigenní test na Covid 19. Testu se žáci podrobí ihned po příchodu do školy v pondělí a ve čtvrtek. Testování provádí žáci samostatně pod dohledem pedagogických pracovníků.
 • Pokud se žák nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti nebo odmítnutí účasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola však nemá povinnost zajistit distanční výuku.
 • V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti a odchází ze školy pod dohledem zákonného zástupce.

ŠKOLA:

 • Žáci přichází do školy určeným vchodem v určený čas
 • Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují nastavená zpřísněná hygienická opatření: pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu
 • Hodiny HV bez zpěvu a sportovní činnosti jsou povoleny ve venkovním prostředí (bez roušek)
 • Pro všechny žáky v budově školy platí povinnost nosit po celou dobu pobytu ve společných prostorách zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou ústenku) splňující standardy MO MZd, nanoroušku nebo respirátor FFP2 a vyšší.
 • Prezenční výuka probíhá podle rozvrhu
 • Po celou dobu pobytu jsou zachovány homogenní skupiny
 • ŠJ v provozu – výdej dle konce vyučování, všichni žáci v prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni (pokud mají žáci distanční výuku, jsou automaticky odhlášeni). V případě, že žák nechce chodit do školní jídelny je NUTNÉ obědy odhlásit.

SKUPINOVÉ KONZULTACE:

Od 12. 4. 2021 jsou umožněné dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků, za dodržení režimových opatření a po domluvě s vyučujícím pro:

 • Žáky 9. ročníků pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.  Konzultace jsou možné v čase od 13. 00 do 16.00 hodin (dle domluvy s vyučujícím).
 • Žáky 2. stupně ZŠ se špatným prospěchem (dle domluvy s vyučujícím).
 • Pro skupinové konzultace stačí testování 1x týdně, v případě, že není výuka každodenní a probíhá dva a méně po sobě jdoucích dní
 • Individuální konzultace jsou možné pro všechny žáky 1. – 9. ročníků po domluvě s vyučujícím. Antigenní testování neprobíhá.

 

O dalších podrobnostech vás budeme informovat průběžně (rozvrhy, aktualizace).