V rámci profesní orientace letos umožníme žákům 9. tříd návštěvu veletrhu středních škol v Liberci – tzv. Educa. Dopravu poskytuje Liberecký kraj žákům zdarma. Naše škola pojede 12. 10. 2021.
V České Lípě proběhne tradičně Burza škol, a to v Crystalu 3. 11. 2021. Na tuto akci nebudeme žáky uvolňovat z vyučování. Burza probíhá celý den až do 17h, takže se žáci mohou zúčastnit s rodiči po vyučování.
Plánujeme také besedy s pracovníky Úřadu práce, rovněž se zaměřením na volbu studia a budoucího povolání. Po domluvě termínů pro jednotlivé 9. třídy vás budeme průběžně informovat prostřednictvím třídních učitelů.