V minulém školním roce jsme si podali žádost o grant na nákup sportovního vybavení pro volnočasové aktivity žáků naší školy. Grantová žádost pod názvem „Rychleji, výše, silněji“ byla podpořena z Dotačního fondu Libereckého kraje a my můžeme obnovit stávající sportovní vybavení a nakoupit vybavení nové.

Sportovní vybavení pomáhá dětem aktivně sportovat a rozvíjet zdatnost. V minulých letech jsme se zapojili i do programů vyhlášených MŠMT Sportuj ve škole a Hodina pohybu navíc. Tyto projekty byly zaměřeny na sportovní aktivity dětí, které chodí do družiny. Zájem o sportování byl velký a proto doufáme, že opět bude vyhlášen nový program.

Celý projekt na nákup vybavení pro volnočasové aktivity byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.