Říjen na Tyršovce ve znamení bezpečného internetu

V měsíci říjnu proběhly na naší škole přednášky, které byly zaměřené na bezpečný pohyb ve virtuálním prostředí. Tuto akci nám pomohli zrealizovat pracovníci liberecké organizace Maják, kteří pracovali ve dvouhodinových blocích s dětmi od třetí do deváté třídy včetně....

Osmáci z Tyršovky zdolali Sněžku

Dne 25. 9. jsme na parkovišti u Špindlerovy Boudy nad Špindlerovým Mlýnem zahájili každoroční výstup osmáků na Sněžku. Celá trase měřila 16 km a vedla po polské straně Krkonoš až na Sněžku. Po cestě jsme si ukázali ledovcová jezera Wielki a Maly Staw, Studniční horu,...

Tyršovácká spirála

Ve středu 6. 9. jsme uspořádali pro žáky 2. stupně závody do vrchu – Tyršováckou spirálu. Každou třídu reprezentovalo družstvo složené z 5 chlapců a 5 dívek. Závodníkům jsme měřili časy a podle nich jsme pak určili pořadí. K této teambuildingové akci jsme si...