Děti z prvního stupně na Tyršovce slavily svůj svátek. Na školním hřišti plnily různé úkoly, prokazovaly svoji zručnost  a účastnily se sportovních soutěží s velkým zápalem a nadšením. Na jednotlivých  stanovištích sbíraly razítka, za která si v obchůdku plném sladkostí a drobných odměn nakupovaly  podle vlastního výběru. Děti si svůj den , který si pro ně paní učitelky připravily, plně užily. Paním učitelkám děkujeme a dětem přejeme k jejich svátku jen to nejlepší!