I druhé pololetí druhé třídy bylo bohaté na spoustu akcí. Po dvaceti lekcích plavání děti plynule přešly na další aktivitu a to bylo bruslení. Moc děkuji rodičům, kteří měli možnost pomoci v šatně zimního stadionu. Děti se zapojily i do akce vyhlášené školním parlamentem Den bez školní aktovky. Nápady neměly hranic. Naše třída se umístila na 1. místě za krabici ke svátku Valentýna. Skupina děvčat krabici zvládla vyzdobit bez jakékoliv pomoci, dívky přinesly krabici i materiál na zdobení. Vyzkoušeli jsme si i čarodějnickou školu, která by se neobešla bez nápaditých kostýmů. Den Země jsme oslavili výrobou lapbooku, který se většině dětí moc povedl. Květen a červen patřil exkurzím a výletům. Dětem se moc líbila exkurze do výrobny papírových masek v Zákupech. Měly možnost si vyrobit svoji masku a dozvěděly se mnoho informací o historii výroby. Prohlédli jsme si i zámek, kde nás prováděla opravdová princezna. Moc jsme si užili výlet do Botanicusu, kde si děti mohly vyzkoušet různá řemesla a prohlédnout krásné zahrady. Největší úspěch mělo rýžování zlata, hodně dětí během chvíle získalo velké bohatství. Nestačili jsme zážitky z výletu ani vstřebat a hned druhý dne jsem se vypravili do krajského města. Navštívili jsme Festival dětského čtenářství v úžasné krajské knihovně, pokřtili jsme s paní spisovatelkou novou dětskou knihu, prohlédli jsme si nové deskové hry a shlédli nový film Mikulášovy patálie v kině Varšava. Školní rok uzavřeme návštěvou výstavy Sova, kam se podíváš ve škole v Moskevské ulici. Zapojili jsme se do matematické soutěže, atletického trojboje nebo atletické olympiády českolipských škol. No a co nám zbývá, už jen rozdat vysvědčení, užít si prázdniny a těšit se do třetí třídy.