Ve středu 6. 9. jsme uspořádali pro žáky 2. stupně závody do vrchu – Tyršováckou spirálu. Každou třídu reprezentovalo družstvo složené z 5 chlapců a 5 dívek. Závodníkům jsme měřili časy a podle nich jsme pak určili pořadí. K této teambuildingové akci jsme si vybrali Holý vrch, který je nedaleko naší školy.

Závodů se zúčastnili všechny třídy 2. stupně a všichni závodníci předvedli výborné výkony.

Pořadí tříd: 6. ročníky 1. 6. A,  2. 6. B,  3. 6. C

7. ročníky: 1. 7. A, 2. 7. C, 3. 7. B

8. ročníky 1. 8. A, 2. 8. B, 3. 8. C

9. ročníky 1. 9. C, 2. 9. A, 3. 9. D, 9. B – Cena Fair Play

Nejlepších časů dosáhli Ella Diartová, David Hajnala v kategorii mladších žáků a Antonin Kříž a Adéla Hadravová v kategorii starších žáků.