V úterý 10. 10. 2023 proběhla v naší třídě beseda Hlavou vzhůru. Jedná se o součást preventivního programu. Pracovník společnosti Maják, která celostátně pomáhá mládeži s jejich problémy, se letos zaměřil na duševní poruchy a duševní zdraví.