Stejně jako v první třídě si na konci týdne ověřujeme naše znalosti a dovednosti diktátem nebo opisem. Diktát může být pro někoho velmi stresující a mnohé děti se ho obávají. My jsme si ho ozvláštnili tím, že slova nám paní učitelka klasicky nediktovala, ale byla napsaná na lístečcích a ty byly rozmístěny různě po třídě a na chodbě. Nejdříve jsme si slovo správně přečtli, potom zapamatovali a utíkali si ho zapsat do sešitu. Aby nám to ze začátku nepřišlo příliš těžké, mohli jsme si tentokrát vzít na pomoc spolužáka a pracovat ve dvojicích. Probíhalo to tak, že jsme mu zapamatované slovo nadiktovali, a i on zkontroloval jeho správnost. V hledání a diktování slov jsme se střídali. Byla to zábava, ale hlavně nám nakonec pomohla společná kontrola napsaných slov, protože dvě hlavy je více než jedna a čtyři oči vidí více než dvě. Všechny nás proto potěšily hezké známky ze společné práce.

Podívejte se, jak náruživě jsme pracovali.