V hodinách Výtvarné výchovy rádi zkoušíme nové výtvarné techniky. Jelikož nás čekala náročná práce rozdělili jsme si ji do dvou vyučovacích hodin. Úkolem první hodiny bylo vytvořit barevné pozadí pro výtvarné dílo nazvané PODZIMNÍ ŠÍPKOVÝ KEŘ. Tentokrát jsme při práci s temperou nepoužili štětce, ale obyčejnou houbičku. Houbičkou jsme vytvářeli podzimní barevnost podle své fantazie. Všem se to náramně povedlo a moc jsme se těšili na to až své výtvarné dílo další týden dokončíme. Ve druhé hodině nás čekala náročná práce při rozfoukávání tuše brčkem. Tím se nám na čtvrtce vytvořil jedinečný keř. Velmi těžké bylo dávat pozor na to, aby tuš neskončila jinde než na čtvrtce, protože by ji maminky z našeho oblečení už nevypraly. Zralé šípky jsme si dotvořili prstíky a červenou temperou, a už jsme se mohli radovat z toho, jak se nám dílo vydařilo. Podívejte se, jak nám práce šla od ruky.

Práce v první hodině.

Práce ve druhé hodině.