Pátky s chytrátky

Tento pátek jsme věnovali opakování na tabletech, vyplnili jsme si několik diktátů na vyjmenovaná slova, spočítali spoustu příkladů a slovních úloh a četli s porozuměním ve Včelce.

Valentýn

I letos jsme byli úspěšní v soutěži o nejhezčí valentýnskou krabici, velký díl patří BARUNCE ŠTORKOVÉ.

Informace k týdnu 28.1.-1.2.

V úterý 29.1. jdeme na představení do kina, bude hrazeno z TF, vybíráme 100 Kč, ve čtvrtek budeme rozdávat výpis pololetního vysvědčení- nevracejte, podepište v ŽK, budeme končit v 11.40. 30.1. poslední plavání. V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny. 5.2. první...