Po prázdninách jsme se sešli v plném počtu, po měsíci k nám přibyl další žák z Ukrajiny. V prvním týdnu jsme si sdělovali zážitky z prázdnin a chystali se na práci ve třetí třídě. Hned druhý týden začala výuka plavání v plaveckém bazénu, která nás bude provázet celé první pololetí. Seznámili jsme se se školním řádem a pravidly chování ve škole a třídě.

Město Česká Lípa 15. září pořádalo Českolipský sportovní festival. Různé sportovní organizace daly dětem možnost vyzkoušet si, jak by je daný sport nebo tanec bavil. Počasí nám přálo a celá akce měla velký úspěch a dětem se moc líbila.

Září jsme ukončili cvičením v přírodě, kde jsme si procvičili znalosti dopravní výchovy a zdravovědy. Řešili jsme, jak se správně zachovat v různých nestandardních situacích.

V měsíci říjnu jsme začali každé pondělí pracovat při výuce s Ipady, děti si mohou procvičit probrané učivo. Vždy se velmi těší. Tento měsíc nám rychle utekl i díky podzimním prázdninám.