Stejně jako ostatní třídy 2. stupně, i naše třída absolvovala besedu na téma fyzické a duševní zdraví. Žáci se zapojovali do celé řady aktivit a podíleli se na průběhu programu.