Návštěva ZOO koutku

2. května jsme navštívili zoologický koutek v DDM Libertin v České Lípě. Provedl nás pan Benedek a seznámil nás se zajímavostmi ze života plazů. .

PLANETA ZEMĚ 3000

V pátek 25. března jsme se zúčastnili kulturního projektu s přírodně-zeměpisným zaměřením Planeta Země, tentokrát na téma Madagaskar-příběh pradávné lemurie. Program zábavnou a poutavou formou přiblížil žákům krásy i problémy tohoto jedinečného...

Vánoční besídka

Poslední školní den v roce 2021 jsme si ve třídě uspořádali vánoční besídku. Vánoční atmosféru dotvářela krásně vyzdobená třída, rozsvícený stromeček, dárky pod ním, koledy a cukroví, které si děti přinesly z domovů. Nechyběly ani vánoční...

Projektový den

V prosinci v naší třídě proběhl projektový den na téma „Voda“. Všichni žáci se aktivně zapojili do řešení konkrétních úkolů, provedli několik jednoduchých pokusů a výsledky své práce odprezentovali před svými spolužáky. Práce jsou vystavené na nástěnce ve...

Poděkování a rozloučení

Milí rodiče, Chtěla bych Vám alespoň touto cestou strašně moc poděkovat nejen za vaše úžasné děti, se kterými to těch krásných 5 let opravdu stálo za to, za vaši podporu, sílu a pevné nervy, ale také za nádherné dárečky a překvapení, které jste si pro mě připravili a...