Soutěžíme a zároveň procvičujeme slabiky s aplikací Kahoot! Děti procvičování moc baví.