Dne 14.11. 2023 proběhly na naší škole volby do rady Spolku přátel Tyršovky.

Z navržených kandidátů, kterými byli paní Lucie Chlastáková, pan Martin Tůma a paní Soňa Procházková, byl třídními důvěrníky zvolen pan Martin Tůma.