Během minulého a tohoto týdne byli naši žáci 9. tříd testování agenturou Scio postupně z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, aby měli představu o tom, jak případné testy vypadají, jak si poradí s časovou dotací aj. Po ukončení každého testu ihned věděli, jaký mají percentil. Případná neúspěšnost v řešení by je měla motivovat k důslednější přípravě na přijímací řízení na SŠ. Pokud někdo ze žáků v den testování chyběl, mohl si test vypracovat z domova na základě přihlašovacího hesla. Celkové výsledky zpracované formou grafů a různých doporučení dostanou žáci v brzké době.