20. listopadu jsme se zapojili do preventivního programu se zaměřením na ochranu dětí před násilím v rodinách s názvem BUBNOVAČKA. Akci pořádá Centrum Locika a zapojily se všechny děti z pavilonu. Cílem Bubnovačky je informovat o významu ochrany dětí před násilím. Bubnování symbolizuje hlas týraných dětí, které by měly být společností slyšet a kterým by měla být nabídnuta nápomocná ruka.