Dne 14. listopadu proběhl na ZŠ Partyzánská projektový den „Čekuj anglinu“ pro nadané žáky v anglickém jazyce. Celkem se akce zúčastnilo pět týmů z České Lípy a Nového Boru.

Žáci druhého stupně v trojčlenných týmech navštívili osm různých stanovišť, kde plnili specifické úkoly (práce s textem, čtenářství, tvorba textů, využívání digitálních kompetencí, kritické myšlení v rámci únikové hry a pod.). Velkou pochvalu zaslouží naši reprezentanti Karina Kozubovska z 9.D a žáci 9.A Klementina Shafranovska a Dominik Douša. Na dotaz, jak se jim vedlo, odpověděli, že nejtěžším úkolem bylo zorientovat se v prostorech neznámé školy při hledání stanovišť, se vším ostatním si poradili bez problémů a projekt si moc užili.

Mgr. Natalia Nefedová