Žáci naší třídy se do soutěží hodně a rádi zapojují. V Anglické olympiádě se na nejlepších místech umístily Nela Vyoralová a Nikča Kohoutová. V zeměpise se perfektně orientuje David Hajnala, v přírodopise Kája a David Hajnalovi. Nejlépe recituje Barča Česaná a Nikča Kohoutová. V matematické soutěži „Klokan“ skončily na 2. místě Nikča Kohoutová a Kája Hajnalová. Do Matematické olympiády se zapojila Viky Kubištová. Také jsme vyhráli valentýnskou soutěž a naše krásné srdce nám zdobí třídu – poděkování patří všem děvčatům, která si s ním dala velkou práci. Tímto určitě nekončíme a dále budeme ukazovat, jak jsme šikovní! Mám z vás radost! ML 🙂