Dne 22. 5. se učitelé naší školy zúčastnili workshopu zaměřeného bezpečný internet.

Workshop byl veden lektory ze společnosti Edutime s. r. o. Oba lektoři jsou dlouholetí učitelé informatiky na základních školách, tak jsme si navzájem sdíleli zkušenosti s problematikou bezpečného pohybu v on – line prostoru. Připomněli nám co dělat, když se setkáme s kyberšikanou, jak zabezpečit své účty. Probrali jsme novinky ze sociálních sítí, nechtěné sdílení dat, podvodné nákupy na internetu, nebezpečné výzvy,… Lektoři měli pro nás připravené i kvízy, které jsme si otevřeli pomocí QR kódů za pomoci mobilů.

Čas strávený na workshopu byl velmi přínosný po všechny učitele naší školy.

Tato akce byla podpořena z programu O2 Chytrá škola.