Zhodnocení 3. čtvrtletí

V tomto čtvrtletí děti zvládly všechny naplánované úkoly v českém jazyce,  v matematice i v ostatních předmětech. Mám radost, že všichni zvládají čtení. Někteří již čtou plynule, někdo musí vyvinout větší úsilí. S vyšší absencí stále bojujeme, zřejmě nás bude provázet...

Zhodnocení čtvrtletí

Za první čtvrtletí se z dětí, které se 1. září neznaly, staly kamarádi a stihli jsme udělat spoustu práce. Umíme již spoustu písmen, čteme slabiky a jednoduchá slova. Zvládli jsme popsat první písanku s uvolňovacími cviky, některým jdou lépe, jiní musí vyvinout více...