ZDOBENÍ STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ

Jako každý rok, tak i ten letošní, má naše škola ozdobený vánoční stromeček na náměstí T.G. Masaryka. Přijďte se podívat a navodit si i touto procházkou vánoční náladu.

EXKURZE PO ČESKÉ LÍPĚ – HISTORIE MĚSTA

V úterý 26.11. jsme si poslechli  mnoho zajímavostí o historii našeho města. Nejdříve jsme ve třídě shlédli mapy České lípy z dob dávných a dávných. Následovala procházka po místech, která skrývají historické budovy a místečka. I přes velkou zimu a nepřízeň počasí...

BESEDA NEKUŘÁTKA

19.11. 2019 jsme si povídali na téma “ kouření“. Beseda byla velmi živá, poutavá a hlavně poučná. Informace, které děti získaly jsou pro ně dost přínosné!  

KNIHOVNA

Ve čtvrtek 7.11. jsme navštívili knihovnu. Tentokrát děti vyhledávaly informace v knihách, na internetu, učily se vyhledávat v katalogu knihovny v České Lípě. Pracovaly ve skupinách a každá skupina měla jiný úkol, seznámila se s jiným autorem, s jeho životem, dílem....

HALLOWEEN

Tento americký svátek jsme si ve třídě pěkně užili. Některé maminka společně s dětmi upekly halloweenské cukroví, někteří přinesli čokoládové bombóny.