VÁNOČNÍ BESÍDKA

V pondělí 20.12. 2021 jsme si ve třídě užili vánoční besídku. Na tento den jsme se všichni těšili. Děti si mezi sebou vyměnily drobné dárečky a třídu provonělo cukroví a čaj. Připomněli jsme si, proč se Vánoce slaví a jaké tradice se k nim váží. Bylo to příjemně...

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Ve středu 24.11. 2021 jsme navštívili knihovnu, kde pro nás byl připravený program. Děti měly zadané otázky a své dopovědi hledaly v atlasech… Myslím, že nám šlo….

HALLOWEEN V 5.B

Úterý 26. 10. se v naší třídě nesl v duchu Halloweenu. Tomuto dni předcházela důkladná výzdoba třídy, které děti věnovaly velké úsilí. Vše si vymyslely a zhotovily úplně samy.  Tady je pár fotografií… .