Distanční výuka

Distanční výuka

Co se nám nejvíce povedlo.. V matematice : V českém jazyce : Ve vlastivědě : Ve výtvarné výchově : V V pracovním vyučování :